(078) 612 13 55

Begrijpelijke taal

Levenslang betrokken

Nalatenschap en schenkingen
Lees meer over belastingrvrij schenken

Nalatenschap en schenkingen

Wij maken het leuker

Als u komt te overlijden gaan uw bezittingen en schulden volgens de wettelijke regels naar uw erfgenamen. Bent u getrouwd, dan is dat uw partner en indien u deze heeft, vallen ook uw kinderen daaronder. Heeft u geen partner en kinderen, dan zijn uw ouders en eventuele broers en zussen erfgenamen. Maar wat als u zelf wilt bepalen wat er met uw bezittingen gebeurt? eKo notaris biedt de uitkomst.

Testament

Uw wensen leggen wij graag vast in een testament. Aan wie of welke instelling u alle of bepaalde bezittingen wilt nalaten, maar ook wie deze nalatenschap afwikkelt of wie uw uitvaart regelt. Naast het opmaken van het testament, bent u altijd welkom bij ons om deze in te zien, te bespreken en aan te passen. De levenslange garantie van eKo notaris. Want tijden veranderen, dus waarom uw testament niet?

Bij eKo notaris nemen wij uw nalatenschap zeer serieus. We denken met u mee en adviseren u over alles wat er bij komt kijken. Over fiscaal voordeel bij het op tijd afhandelen van het nalatenschap, bijvoorbeeld. Maar juist ook, kijken wij naar het persoonlijke aspect. Zo kunnen wij als executeur worden aangewezen voor het afhandelen van de nalatenschap, als u verstoringen in de relatie tussen erfgenamen wilt voorkomen. Hoe groot of klein onze rol ook is, wij gaan op een sociale, betrouwbare en professionele manier met uw specifieke situatie aan de slag. De service van eKo notaris!

Schenkingen (estate planning)

Het kan voordelig zijn om al tijdens het leven een belangrijk deel van uw vermogen naar toekomstige erfgenamen over te hevelen. Deze schenking wordt ook wel estate planning genoemd. Zo kunt u de heffing van erfbelasting beperken of zelfs vermijden. Wij houden bij estate planning rekening met inkomen, pensioen, lijfrente en vermogensvorming. Een complexe zaak waarbij een goed advies van groot belang is. Komt u eens een kop koffie drinken? Dan nemen we alles met u door.

Belastingvrij schenken - Situaties

Vanaf 1 januari 2017 mag u aan iemand, die tussen de 18 en 40 jaar oud is of waarvan de partner tussen de 18 en 40 jaar oud is, onder bepaalde voorwaarden eenmalig maximaal € 100.000 belastingvrij schenken voor de financiering of verbetering van de eigen woning dan wel de aflossing van een eigenwoningschuld. Indien echter eerder gebruik gemaakt is van een verhoogde schenkingsvrijstelling, is het op grond van de overgangsregeling mogelijk dat de vrijstelling lager is of zelfs geheel niet van toepassing is.

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van de belastingdienst.

Situatie: kind heeft voor 1 januari 2010 gebruik gemaakt van verhoogde vrijstelling

Als iemand vóór 1 januari 2010 een schenking van zijn ouders ontving en daarvoor een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling heeft gedaan, dan kan het fiscaal voordelig zijn als de ouders vóór 1 januari 2017 nogmaals een bedrag aan het kind schenken. Dat moet dan bestemd zijn voor de eigen woning van dat kind. Dit zorgt er namelijk voor dat na 1 januari 2017 een hoger bedrag belastingvrij voor de eigen woning mag worden geschonken. Als u in 2016 nog gebruikmaakt van de aanvullende vrijstelling van maximaal € 27.570, kunt u vervolgens kiezen om voor 2017 gebruik te maken van een vrijstelling voor de eigen woning van maximaal (€ 100.000 – € 53.176 = ) € 46.824. Indien in 2016 geen beroep wordt gedaan op de aanvullende vrijstelling van € 27.570, dan is voor u de vrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 maximaal € 27.650.

Situatie: kind maakt in 2016 alsnog gebruik van de verhoogde vrijstelling

Als u in 2016 nog gebruikmaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van € 25.449 of € 53.016, en ook geen gebruik heeft gemaakt van de tijdelijk verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van maximaal € 100.000 in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014, dan kunt u kiezen om voor 2017 gebruik te maken van een vrijstelling eigen woning van maximaal (€ 100.000 – € 53.176 = ) € 46.824.

Situatie: kind heeft in 2015 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling

Hebt u in 2015 voor het eerst gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.322 of € 52.752? Ook dan kunt u kiezen om voor 2017 of 2018 gebruik te maken van een vrijstelling eigen woning van maximaal € 46.824.

Situatie: er is nooit gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling

Hebt u tot en met 2016 geen gebruik gemaakt van een van de verhoogde vrijstellingen (inclusief de tijdelijk verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van maximaal € 100.000 in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014)? Dan kunt u vanaf 2017 tot maximaal € 100.000 vrijstelling voor de eigen woning krijgen.

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Download de gratis brochure

Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.

Verdere tekst toevoegen over de brochure.

Ons team

Wij staan voor je klaar:

Hier de naam

Hier de functie

Hier de naam

Hier de functie

Hier de naam

Hier de functie

Neem contact met ons op

Burgemeester de Bruïnelaan 5
3331 AB Zwijndrecht

(078) 612 13 55
info@ekonotaris.nl