Levenslang betrokken
Begrijpelijke taal
Thuisbezoek mogelijk
Avondafspraak mogelijk
(078) 612 13 55
Levenslang betrokken
Begrijpelijke taal
Thuisbezoek mogelijk
Avondafspraak mogelijk
(078) 612 13 55
Samen een leven opbouwen
Lees meer over de cursus Hoe koop ik een huis met toekomstvisie

Samen een leven opbouwen

Natuurlijk betrokken

Wat kunt u doen als u gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen.

Wat kunt u doen als u gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen.

Als u een vaste relatie heeft volgt meestal snel de vraag hoe u deze relatie verder gaat vastleggen. Op het moment dat u gaat samenwonen, kinderen krijgt of wilt gaan trouwen dat moet er een keuze worden gemaakt hoe u dit onderling gaat regelen als u goed voor elkaar wilt zorgen. 

Er is een aantal opties waar u uit kunt kiezen, dit zijn een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. 

Afhankelijk van de situatie moet erkenning en gezag officieel geregeld worden. 

Als u (nog) niet zit te wachten op een officiële registratie als partners, is ongehuwd samenwonen vandaag de dag een prima optie in Nederland. Voor belastingzaken worden samenwonenden vaak gelijk gesteld met gehuwden of als partner geregistreerde. Ook kunnen ongehuwd samenwoners elkaar aanwijzen als pensioengerechtigde voor het nabestaandenpensioen (ook wel partnerpensioen). Bij beide geldt dat vaak een notarieel samenlevingscontract als eis wordt gesteld om voor de Belastingdienst of een pensioenfonds als partners te worden aangemerkt.

  • Hoe wensen we met elkaar om te gaan bij het einde van de relatie of bij overlijden van een van ons?
  • Willen we elkaar over en weer aanwijzen als pensioengerechtigde voor het partnerpensioen?
  • Maar ook uw vermogen, de inboedel en een mogelijk eigen onderneming verdienen aandacht in uw contract. En wat als u bijvoorbeeld een ongelijke investering in uw woning heeft gedaan, ook dan zijn er mogelijkheden om dit vast te leggen tussen uw beide. 

 

Indien u kiest voor een samenlevingscontract, zult u samen na moeten denken over de inhoud van deze overeenkomst. De belangrijkste vragen hierbij zijn:
Het is goed om te weten dat u door een samenlevingscontract niet elkaars erfgenamen wordt. Als u tevreden bent met de erfgenamen die de wet voor u aanwijst, kunt u een en ander (voorlopig) zo laten. Wilt u echter elkaar als erfgenaam aanwijzen, dan zal ieder van u ook een testament moeten opstellen.

Geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Een geregistreerd partnerschap is wettelijk gezien nagenoeg gelijk gesteld aan een huwelijk en wordt vaak gezien als de minder formele en snellere variant. Op dit moment is het zo geregeld dat bij het sluiten van een geregistreerd partnerschap vanaf die dag het gezamenlijk opgebouwde vermogen gezamenlijk eigendom wordt, maar niet het vermogen dat u al had vóór de datum  van het geregistreerd partnerschap ook niet alles wat u uit erfenissen en schenkingen ontvangt (ook tijdens de verbintenis).  

Ten opzichte van het systeem van de algehele gemeenschap van goederen dat tot en met het jaar 2017 in Nederland gold, is dit een grote verandering.  Hoewel de wettelijke regeling voor veel mensen een verbetering zal betekenen, kunnen er redenen zijn om af te wijken van de wet. Met name als u samen vóór het geregistreerd partnerschap een huis had en één van beiden heeft veel eigen geld geïnvesteerd in deze woning, dan is het hele huis na het sluiten van het huwelijk gemeenschappelijk. De inleg ontvangt u in principe niet meer terug. Ook voor mensen met een onderneming zijn er regelingen in de wet opgenomen die nadelig of onduidelijk kunnen uitpakken. 

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden 

Als u de wettelijke regeling niet wilt of vanwege bedrijfsmatige redenen zaken meer vermogen wilt scheiden kunnen er voorafgaande aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opgesteld worden. Ook tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen er nog voorwaarden opgesteld worden, maar dat is lastiger omdat er dan vaak een verdeling tot stand gebracht moet worden. 

Samen moet u keuzes maken over de inhoud van deze overeenkomst. Hoe wenst u met elkaar om te gaan ingeval van scheiding of bij overlijden van een van uw beide? Wat wil u vastleggen over uw vermogen, de inboedel en een eigen onderneming? 

Een huwelijk wordt gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand. In de wet is veel geregeld over het huwelijk. Op dit moment is het zo geregeld dat bij het sluiten van een huwelijke vanaf die dag het gezamenlijk opgebouwde vermogen gezamenlijk eigendom wordt, maar niet het vermogen dat u al had vóór de datum van het huwelijk ook niet alles wat u uit erfenissen en schenkingen ontvangt (ook tijdens het de verbintenis).  

Ten opzichte van het systeem van de algehele gemeenschap van goederen dat tot en met het jaar 2017 in Nederland gold, is dit een grote verandering.  Hoewel de wettelijke regeling voor veel mensen een verbetering zal betekenen, kunnen er redenen zijn om af te wijken van de wet. Met name als u samen vóór het geregistreerd partnerschap een huis had en één van beiden heeft veel eigen geld geïnvesteerd in deze woning, dan is het hele huis na het sluiten van het huwelijk gemeenschappelijk. De inleg ontvangt u in principe niet meer terug. Ook voor mensen met een onderneming zijn er regelingen in de wet opgenomen die nadelig of onduidelijk kunnen uitpakken. 

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden 

Als u de wettelijke regeling niet wilt of vanwege bedrijfsmatige redenen zaken meer vermogen wilt scheiden kunnen er voorafgaande aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opgesteld worden. Ook tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen er nog voorwaarden opgesteld worden, maar dat is lastiger omdat er dan vaak een verdeling tot stand gebracht moet worden. 

Samen moet u keuzes maken over de inhoud van deze overeenkomst. Hoe wenst u met elkaar om te gaan ingeval van scheiding of bij overlijden van een van uw beide? Wat wil u vastleggen over uw vermogen, de inboedel en een eigen onderneming? 

Samen een leven opbouwen
Lees meer over de cursus Hoe koop ik een huis met toekomstvisie

Samen een leven opbouwen

Natuurlijk betrokken

Wat kunt u doen als u gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen.

Wat kunt u doen als u gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen.

Als u een vaste relatie heeft volgt meestal snel de vraag hoe u deze relatie verder gaat vastleggen. Op het moment dat u gaat samenwonen, kinderen krijgt of wilt gaan trouwen dat moet er een keuze worden gemaakt hoe u dit onderling gaat regelen als u goed voor elkaar wilt zorgen. 

Er is een aantal opties waar u uit kunt kiezen, dit zijn een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. 

Afhankelijk van de situatie moet erkenning en gezag officieel geregeld worden. 

Als u (nog) niet zit te wachten op een officiële registratie als partners, is ongehuwd samenwonen vandaag de dag een prima optie in Nederland. Voor belastingzaken worden samenwonenden vaak gelijk gesteld met gehuwden of als partner geregistreerde. Ook kunnen ongehuwd samenwoners elkaar aanwijzen als pensioengerechtigde voor het nabestaandenpensioen (ook wel partnerpensioen). Bij beide geldt dat vaak een notarieel samenlevingscontract als eis wordt gesteld om voor de Belastingdienst of een pensioenfonds als partners te worden aangemerkt.

  • Hoe wensen we met elkaar om te gaan bij het einde van de relatie of bij overlijden van een van ons?
  • Willen we elkaar over en weer aanwijzen als pensioengerechtigde voor het partnerpensioen?
  • Maar ook uw vermogen, de inboedel en een mogelijk eigen onderneming verdienen aandacht in uw contract. En wat als u bijvoorbeeld een ongelijke investering in uw woning heeft gedaan, ook dan zijn er mogelijkheden om dit vast te leggen tussen uw beide. 

 

Indien u kiest voor een samenlevingscontract, zult u samen na moeten denken over de inhoud van deze overeenkomst. De belangrijkste vragen hierbij zijn:
Het is goed om te weten dat u door een samenlevingscontract niet elkaars erfgenamen wordt. Als u tevreden bent met de erfgenamen die de wet voor u aanwijst, kunt u een en ander (voorlopig) zo laten. Wilt u echter elkaar als erfgenaam aanwijzen, dan zal ieder van u ook een testament moeten opstellen.

Geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Een geregistreerd partnerschap is wettelijk gezien nagenoeg gelijk gesteld aan een huwelijk en wordt vaak gezien als de minder formele en snellere variant. Op dit moment is het zo geregeld dat bij het sluiten van een geregistreerd partnerschap vanaf die dag het gezamenlijk opgebouwde vermogen gezamenlijk eigendom wordt, maar niet het vermogen dat u al had vóór de datum  van het geregistreerd partnerschap ook niet alles wat u uit erfenissen en schenkingen ontvangt (ook tijdens de verbintenis).  

Ten opzichte van het systeem van de algehele gemeenschap van goederen dat tot en met het jaar 2017 in Nederland gold, is dit een grote verandering.  Hoewel de wettelijke regeling voor veel mensen een verbetering zal betekenen, kunnen er redenen zijn om af te wijken van de wet. Met name als u samen vóór het geregistreerd partnerschap een huis had en één van beiden heeft veel eigen geld geïnvesteerd in deze woning, dan is het hele huis na het sluiten van het huwelijk gemeenschappelijk. De inleg ontvangt u in principe niet meer terug. Ook voor mensen met een onderneming zijn er regelingen in de wet opgenomen die nadelig of onduidelijk kunnen uitpakken. 

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden 

Als u de wettelijke regeling niet wilt of vanwege bedrijfsmatige redenen zaken meer vermogen wilt scheiden kunnen er voorafgaande aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opgesteld worden. Ook tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen er nog voorwaarden opgesteld worden, maar dat is lastiger omdat er dan vaak een verdeling tot stand gebracht moet worden. 

Samen moet u keuzes maken over de inhoud van deze overeenkomst. Hoe wenst u met elkaar om te gaan ingeval van scheiding of bij overlijden van een van uw beide? Wat wil u vastleggen over uw vermogen, de inboedel en een eigen onderneming? 

Een huwelijk wordt gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand. In de wet is veel geregeld over het huwelijk. Op dit moment is het zo geregeld dat bij het sluiten van een huwelijke vanaf die dag het gezamenlijk opgebouwde vermogen gezamenlijk eigendom wordt, maar niet het vermogen dat u al had vóór de datum van het huwelijk ook niet alles wat u uit erfenissen en schenkingen ontvangt (ook tijdens de verbintenis).  

Ten opzichte van het systeem van de algehele gemeenschap van goederen dat tot en met het jaar 2017 in Nederland gold, is dit een grote verandering.  Hoewel de wettelijke regeling voor veel mensen een verbetering zal betekenen, kunnen er redenen zijn om af te wijken van de wet. Met name als u samen vóór het geregistreerd partnerschap een huis had en één van beiden heeft veel eigen geld geïnvesteerd in deze woning, dan is het hele huis na het sluiten van het huwelijk gemeenschappelijk. De inleg ontvangt u in principe niet meer terug. Ook voor mensen met een onderneming zijn er regelingen in de wet opgenomen die nadelig of onduidelijk kunnen uitpakken. 

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden 

Als u de wettelijke regeling niet wilt of vanwege bedrijfsmatige redenen zaken meer vermogen wilt scheiden kunnen er voorafgaande aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opgesteld worden. Ook tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen er nog voorwaarden opgesteld worden, maar dat is lastiger omdat er dan vaak een verdeling tot stand gebracht moet worden. 

Samen moet u keuzes maken over de inhoud van deze overeenkomst. Hoe wenst u met elkaar om te gaan ingeval van scheiding of bij overlijden van een van uw beide? Wat wil u vastleggen over uw vermogen, de inboedel en een eigen onderneming? 

Vastleggen relatie

eKo notaris helpt u bij het vastleggen van uw relatie. Of dit nu gaat om een samenlevingscontract of het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Samen kijken we wat de beste keuzes zijn in uw situatie. Voor nu…en voor in de toekomst.

Een gezamenlijke woning

Als u samen gaat wonen in een koopwoning zijn er verschillende zaken die u moet regelen. Koopt u samen een huis, dan krijgt u onder andere te maken met een koopakte, en het regelen van een hypotheek en de overdracht. Maar ook als een van de partners gaat inwonen in de koopwoning van de andere partner moeten er zaken geregeld worden. Wij helpen u graag verder.

Wist u dat eKo notaris samen met andere experts een complete cursus op het gebied van wonen heeft ontwikkeld?

Bescherm de toekomst van uzelf en uw naasten

Als u gaat samenwonen zonder dat u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, bent u niet automatisch elkaars erfgenaam. Dat betekent dat mocht u of uw partner iets overkomen, uw bezittingen naar de wettelijk erfgenamen gaan (meestal familieleden). Een testament zorgt ervoor dat uw bezittingen volgens uw eigen wens worden nagelaten. Neem eigen regie en leg vast wat voor u (en uw dierbaren) belangrijk is.

Een goede start..

Download de gratis brochures

Ons team

Wij staan voor u klaar: