(078) 612 13 55

Begrijpelijke taal

Levenslang betrokken

Een gezin starten...

Een gezin starten...

Goed geregeld

Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven is het starten van een gezin. Er komen veel zaken op je af en er zijn vele keuzes te maken. En dat gaat niet alleen over de inrichting van de babykamer of het verzinnen van een naam.

Vele vormen van gezinnen

Tegenwoordig zijn er vele vormen van gezinnen. Dat is mooi, maar kan wel juridisch een aantal gevolgen hebben. Zorg daarom dat je dit vooraf goed in kaart hebt en juist vastlegt .

Ben je getrouwd of geregistreerd partner? Dan hebben jij en je partner na de geboorte samen het gezag over het kind. Samen hebben jullie de verplichting het kind te onderhouden tot deze 18 jaar is. Daarnaast ben je elkaars erfgenaam.

Erkenning & gezag

Niet getrouwd of geregistreerd partnerschap? Dan moet je een aantal zaken extra regelen. Ten eerste moet de vader het kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente. Anders is de vader volgens de wet geen ouder van het kind. Door het te erkennen krijgt de vader een juridische band met het kind en is hij verplicht om het kind te onderhouden tot hij of zij 18 jaar is. Het kind wordt door erkenning ook erfgenaam van de vader. Maar deze mag het kind nog niet wettelijk vertegenwoordigen.

Daarvoor moet de vader namelijk samen met de moeder het gezag aanvragen. Dit kan via rechtspraak.nl of via de notaris. Het gezag hebben betekent dat jij of jouw partner het kind wettelijk vertegenwoordigen. En het verplicht de vader om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Daar vallen ook het nemen van beslissingen en het verrichten van officiële handelingen onder. Minderjarigen mogen bijvoorbeeld zelf geen paspoort of bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag doen. Of een voogd.

Bestaat de relatie uit twee vrouwen of twee mannen? Dan verschilt het per situatie hoe het kind kan worden erkend en hoe het gezag te verkrijgen is. 

Erfgenaam

Maar stel dat een van jullie plots komt te overlijden. Met alleen een samenlevingscontract ben je geen erfgenaam van elkaar. Jullie kind is dan degene die alles erft. Dat kan problemen veroorzaken voor de achterblijvende partner. Wellicht moet hij of zij de woning uit, met alle gevolgen van dien. Dit kun je voorkomen door elkaar in een testament als erfgenaam te benoemen. 

Voogdij regelen

Een voogd verzorgt en voedt het kind op als jullie dat allebei niet meer kunnen of mogen. Ook regelt deze voogd geldzaken, zolang het kind nog minderjarig is. Daaronder valt ook een eventuele erfenis die je nalaat. Denk goed na over wat je belangrijk vindt in de opvoeding. Heeft de voogd dezelfde normen en waarden? Denkt de voogd hetzelfde over de persoonlijke ontwikkeling van het kind? Indien je niets regelt bepaalt de rechter wie de zorg over jouw kinderen krijgt. Vaak is dat niet degene aan wie je de zorg wilt toevertrouwen.

Per kind mogen er maximaal 2 voogden worden benoemd.

Op kantoor vertellen wij je graag over de mogelijkheden binnen de voogdij. 

De financiële toekomst van jouw gezin

Niet getrouwd of geregisseerd partnerschap en geen testament? Dan erven jullie kinderen indien een van jullie beiden overlijdt. Dit kan voor vervelende situaties zorgen. Voorkom dit door via een testament te regelen wie jouw erfgenamen zijn en hoe je jouw nalatenschap wilt regelen.

Houd regie over jouw leven en bescherm je dierbaren

We denken er liever niet aan, maar het is belangrijk om na te denken over beslissingen en keuzes op het moment dat jou iets overkomt. Dat kan tijdelijk zijn door bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk. Of wat er gebeurt op moment dat je (onverhoopt) komt te overlijden. De wet regelt het helaas in de meeste gevallen niet zoals je dit zelf zou willen. Neem eigen regie en leg vast wat voor jou (en jouw dierbaren) belangrijk is.

Een goede start..

Download de gratis brochures

Bekijk de animatie