(078) 612 13 55

Begrijpelijke taal

Levenslang betrokken

Een gezin starten...

Een gezin starten...

Natuurlijk betrokken

Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven is het starten van een gezin. Er komen veel zaken op u af en er zijn vele keuzes te maken. En dat gaat niet alleen over de inrichting van de babykamer of het verzinnen van een naam.

Vele vormen van gezinnen

Tegenwoordig zijn er vele vormen van gezinnen. Dat is mooi, maar kan wel juridisch tot een aantal gevolgen leiden. Zorg daarom dat u dit vooraf goed in kaart hebt en juist vastlegt .

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hebben u en uw partner na de geboorte samen het gezag over het kind. Samen heeft u de verplichting het kind te onderhouden tot deze 18 jaar is. Daarnaast bent u elkaars erfgenaam.

Erkenning & gezag

Niet getrouwd of geregistreerd partnerschap? Dan moet u een aantal zaken extra regelen. Ten eerste moet de vader het kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente. Anders is de vader volgens de wet geen ouder van het kind. Door het te erkennen krijgt de vader een juridische band met het kind en is hij verplicht om het kind te onderhouden tot hij of zij 18 jaar is. Het kind wordt door erkenning ook erfgenaam van de vader. Maar deze mag het kind nog niet wettelijk vertegenwoordigen.

Daarvoor moet de vader namelijk samen met de moeder het gezag aanvragen. Dit kan via rechtspraak.nl. Het gezag hebben betekent dat u of uw partner het kind wettelijk vertegenwoordigen. En het verplicht de vader om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Daar vallen ook het nemen van beslissingen en het verrichten van officiële handelingen onder. Minderjarigen mogen bijvoorbeeld zelf geen paspoort of bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag doen. Of een voogd.

Bestaat de relatie uit twee vrouwen of twee mannen? Dan verschilt het per situatie hoe het kind kan worden erkend en hoe het gezag te verkrijgen is. 

Erfgenaam

Maar stel dat een van u plots komt te overlijden. Met alleen een samenlevingscontract bent u geen erfgenaam van elkaar. Uw kind is dan degene die alles erft. Dat kan problemen veroorzaken voor de achterblijvende partner. Wellicht moet hij of zij de woning uit, met alle gevolgen van dien. Dit kunt u voorkomen door elkaar in een testament als erfgenaam te benoemen. 

 

Een gezin starten...
Lees meer over belastingrvrij schenken

Een gezin starten...

Natuurlijk betrokken

Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven is het starten van een gezin. Er komen veel zaken op u af en er zijn vele keuzes te maken. En dat gaat niet alleen over de inrichting van de babykamer of het verzinnen van een naam.

Vele vormen van gezinnen

Tegenwoordig zijn er vele vormen van gezinnen. Dat is mooi, maar kan wel juridisch tot een aantal gevolgen leiden. Zorg daarom dat u dit vooraf goed in kaart hebt en juist vastlegt .

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hebben u en uw partner na de geboorte samen het gezag over het kind. Samen heeft u de verplichting het kind te onderhouden tot deze 18 jaar is. Daarnaast bent u elkaars erfgenaam.

Erkenning & gezag

Niet getrouwd of geregistreerd partnerschap? Dan moet u een aantal zaken extra regelen. Ten eerste moet de vader het kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente. Anders is de vader volgens de wet geen ouder van het kind. Door het te erkennen krijgt de vader een juridische band met het kind en is hij verplicht om het kind te onderhouden tot hij of zij 18 jaar is. Het kind wordt door erkenning ook erfgenaam van de vader. Maar deze mag het kind nog niet wettelijk vertegenwoordigen.

Daarvoor moet de vader namelijk samen met de moeder het gezag aanvragen. Dit kan via rechtspraak.nl. Het gezag hebben betekent dat u of uw partner het kind wettelijk vertegenwoordigen. En het verplicht de vader om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Daar vallen ook het nemen van beslissingen en het verrichten van officiële handelingen onder. Minderjarigen mogen bijvoorbeeld zelf geen paspoort of bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag doen. Of een voogd.

Bestaat de relatie uit twee vrouwen of twee mannen? Dan verschilt het per situatie hoe het kind kan worden erkend en hoe het gezag te verkrijgen is. 

Erfgenaam

Maar stel dat een van u plots komt te overlijden. Met alleen een samenlevingscontract bent u geen erfgenaam van elkaar. Uw kind is dan degene die alles erft. Dat kan problemen veroorzaken voor de achterblijvende partner. Wellicht moet hij of zij de woning uit, met alle gevolgen van dien. Dit kunt u voorkomen door elkaar in een testament als erfgenaam te benoemen. 

 

Voogdij regelen

Een voogd verzorgt en voedt het kind op als u dat allebei niet meer kunt. Ook regelt deze geldzaken, zolang het kind nog minderjarig is. Daaronder valt ook de erfenis die u nalaat. Denk ook goed na over wat u belangrijk vindt in de opvoeding. Heeft de voogd dezelfde normen en waarden? Denkt de voogd hetzelfde over de persoonlijke ontwikkeling van het kind? Indien u niets regelt bepaalt de rechter wie de zorg over uw kinderen krijgt. Vaak is dat niet degene aan wie u de zorg wilt toevertrouwen.

Per kind mogen er maximaal 2 voogden worden benoemd.

Op kantoor vertellen wij u graag over de mogelijkheden binnen de voogdij. 

De financiële toekomst van uw gezin

Niet getrouwd of geregisseerd partnerschap en geen testament? Dan erven uw kinderen indien een van u beiden overlijdt. Dit kan voor vervelende situaties zorgen. Voorkom dit door via een testament te regelen wie uw erfgenamen zijn en hoe u uw nalatenschap wilt regelen.

Houd regie over uw leven en bescherm uw dierbaren

We denken er liever niet aan, maar het is belangrijk om na te denken wie uw over uw zaken mag beslissen op het moment dat u iets overkomt. Dat kan tijdelijk zijn door bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk. Maar ook indien u (onverhoopt) komt te overlijden. De wet regelt het helaas in de meeste gevallen niet zoals u dit zelf zou willen. Neem eigen regie en leg vast wat voor u (en uw dierbaren) belangrijk is.

Voogdij regelen

Een voogd verzorgt en voedt het kind op als u dat allebei niet meer kunt. Ook regelt deze geldzaken, zolang het kind nog minderjarig is. Daaronder valt ook de erfenis die u nalaat. Denk ook goed na over wat u belangrijk vindt in de opvoeding. Heeft de voogd dezelfde normen en waarden? Denkt de voogd hetzelfde over de persoonlijke ontwikkeling van het kind? Indien u niets regelt bepaalt de rechter wie de zorg over uw kinderen krijgt. Vaak is dat niet degene aan wie u de zorg wilt toevertrouwen.

Per kind mogen er maximaal 2 voogden worden benoemd.

Op kantoor vertellen wij u graag over de mogelijkheden binnen de voogdij. 

Houd regie over uw leven en bescherm uw dierbaren

We denken er liever niet aan, maar het is belangrijk om na te denken wie uw over uw zaken mag beslissen op het moment dat u iets overkomt. Dat kan tijdelijk zijn door bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk. Maar ook indien u (onverhoopt) komt te overlijden. De wet regelt het helaas in de meeste gevallen niet zoals u dit zelf zou willen. Neem eigen regie en leg vast wat voor u (en uw dierbaren) belangrijk is.

De financiële toekomst van uw gezin

Niet getrouwd of geregisseerd partnerschap en geen testament? Dan erven uw kinderen indien een van u beiden overlijdt. Dit kan voor vervelende situaties zorgen. Voorkom dit door via een testament te regelen wie uw erfgenamen zijn en hoe u uw nalatenschap wilt regelen.

Een goede start..

Download de gratis brochures

Bekijk de animatie