(078) 612 13 55

Begrijpelijke taal

Levenslang betrokken

Testament

Testament

Wat is een testament?

In uw testament legt u vast wat er met uw bezittingen en schulden moet gebeuren na uw overlijden. Denk hierbij onder andere aan uw geld, uw woning, inrichting, juwelen, etc. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Vaak is dat niet zoals de overledene het gewild zou hebben en kan dit zorgen voor onnodige kosten of verdriet bij de nabestaanden.

Een testament is een notariële akte waarin u aangeeft wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties op te nemen. Bijvoorbeeld als u kinderen krijgt of uw partner gaat hertrouwen na uw overlijden. Of juist wettelijke erfgenamen onterven. Voor het afhandelen van uw nalatenschap benoemt u een executeur in het testament.

Wilsbekwaam

Om een testament te kunnen maken, moet u wilsbekwaam zijn. U moet in staat zijn de gevolgen van uw testament te begrijpen. Als de notaris twijfelt of u wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis of dementie, zal deze niet zonder meer een testament opstellen. Als er een testament is gemaakt en later wordt vastgesteld dat u op dat moment niet wilsbekwaam was, is het testament niet geldig.

Hoe zit het wettelijk erfrecht in elkaar

Of iemand volgens de wet erfgenaam is, hangt af van de relatie tot de overledene. De wet kent vier groepen erfgenamen:

Met een testament maakt u uw eigen keuzes. Keuzes die passen bij uw persoonlijke (gezins)situatie nu en in de toekomst. De invulling van een testament is dan ook voor iedereen uniek. eKo notaris begeleidt u in dit gehele proces. Tijdens een persoonlijk intakegesprek nemen we uw wensen en mogelijkheden door. We adviseren u daarbij over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen binnen het testament en hoe uw testament past binnen andere mogelijkheden binnen het erfrecht.
Voordat we de akte tekenen nemen we alles alles met u door, zodat u precies weet wat er in de akte staat. Uiteraard heeft u ook op deze akte de levenslange service van eKo notaris. Kosteloos nemen akte, in de toekomst, met u door om te kijken of deze nog voldoet aan uw wensen en de geldende wet- en regelgeving.

Tijdens een vrijblijvend en persoonlijk gesprek kijken we graag wat het beste bij u en uw leven past. Zodat het goed geregeld is.  

Wilt u direct een offerte opvragen, klik danhier