(078) 612 13 55

Begrijpelijke taal

Levenslang betrokken

Testament

Wat is een testament?

In jouw testament leg je vast wat er met jouw bezittingen en schulden moet gebeuren na je overlijden. Denk hierbij onder andere aan jouw geld, jouw woning, inrichting, juwelen, etc. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie jouw erfgenamen zijn. Vaak is dat niet zoals de overledene het gewild zou hebben en kan dit zorgen voor onnodige kosten of verdriet bij de nabestaanden.

Een testament is een notariële akte waarin je aangeeft wie jouw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na jouw overlijden. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties op te nemen. Bijvoorbeeld als je kinderen krijgt of jouw partner gaat hertrouwen na jouw overlijden. Of juist wettelijke erfgenamen onterven. Voor het afhandelen van jouw nalatenschap benoem je een executeur in het testament.

Wilsbekwaam

Om een testament te kunnen maken, moet je wilsbekwaam zijn. Je moet in staat zijn de gevolgen van jouw testament te begrijpen. Als de notaris twijfelt of je wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis of dementie, zal deze niet zonder meer een testament opstellen. Als er een testament is gemaakt en later wordt vastgesteld dat je op dat moment niet wilsbekwaam was, is het testament niet geldig.

Hoe zit het wettelijk erfrecht in elkaar

Of iemand volgens de wet erfgenaam is, hangt af van de relatie tot de overledene. De wet kent vier groepen erfgenamen:

Met een testament maak je jouw eigen keuzes. Keuzes die passen bij jouw persoonlijke (gezins)situatie nu en in de toekomst. De invulling van een testament is dan ook voor iedereen uniek. eKo notaris begeleidt je in dit gehele proces. Tijdens een persoonlijk intakegesprek nemen we jouw wensen en mogelijkheden door. We adviseren je daarbij over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen binnen het testament en hoe jouw testament past binnen andere mogelijkheden binnen het erfrecht.
Voordat we de akte tekenen nemen we alles alles met je door, zodat je precies weet wat er in de akte staat. Uiteraard heb je ook op deze akte de levenslange service van eKo notaris. Kosteloos nemen akte, in de toekomst, met je door om te kijken of deze nog voldoet aan uw wensen en de geldende wet- en regelgeving.

Tijdens een vrijblijvend en persoonlijk gesprek kijken we graag wat het beste bij jou en jouw leven past. Zodat het goed geregeld is.  

Wil je direct een offerte opvragen, klik danhier