(078) 612 13 55

Begrijpelijke taal

Levenslang betrokken

Verklaring van Erfrecht

Na het overlijden van een naaste komt er veel op je af. Naast verdriet en rouw moet er veel geregeld worden. Dit betreft vaak administratieve en financiële zaken. Om zorgvuldig vast te stellen wie de erfgenamen zijn en toegang mag krijgen tot de bankrekening(en) van de overledene, vragen veel instanties zoals banken meestal een verklaring van erfrecht.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een akte, opgesteld door de notaris. Deze akte geeft zekerheid over de bevoegdheid om een nalatenschap af te wikkelen, toegang te krijgen tot bankrekeningen en om bijvoorbeeld een woning te verkopen. Het is belangrijk dat alleen de persoon of personen die daar ook echt recht op hebben, de bevoegdheid krijgen tot deze zaken. Het is voor een bank niet mogelijk om zelf vast te stellen wie er bevoegd zijn.  Een notaris neemt deze taak waar middels het afgeven van de verklaring van erfenis. Een notaris heeft de expertise en toegang tot de informatie die nodig is om dat onderzoek te doen. Andere instanties hebben dat niet.

Wat doet de notaris?

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht opstelt doet hij eerst uitgebreid onderzoek. Hij kijkt in het Centraal Testamentenregister of er een testament is. Als dat zo is, vraagt hij het testament op bij de notaris die het bewaart. In het testament staat wie erfgenamen zijn. Het kan zijn dat er na het lezen van het testament nog aanvullend onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld omdat het testament voor meer dan een uitleg vatbaar is, er nog een ex-partner in staat of dat er keuzemogelijkheden zijn opgenomen. Dit kan gevolgen hebben voor de verklaring van erfrecht.

Op het moment dat er geen testament is geldt het wettelijk erfrecht. De notaris onderzoekt wie  de wettelijk erfgenamen zijn. Hiervoor raadpleegt de notaris registers en neemt hij contact op met gemeentes en instanties bij onduidelijkheid. Hij kijkt hierbij ook bijvoorbeeld naar kinderen uit een eventueel eerder huwelijk of familieleden in het buitenland.

Weet de notaris wie de erfgenamen zijn, dan neemt hij contact met hen op. De notaris is verplicht de identiteit van de erfgenamen te controleren. De erfgenamen moeten daarnaast een keuze maken over de aanvaarding van de nalatenschap. De notaris kan hierbij adviseren en uitleggen wat de gevolgen zijn. Deze keuze kan effect hebben op de doorlooptijd voor het afgeven van de verklaring van erfrecht.

Doorlooptijd

Afhankelijk van het aantal erfgenamen, de aanwezigheid van een testament en het aanleveren van de benodigde documenten en legitimatie kan een verklaring van erfrecht binnen enkele weken worden afgerond. Indien er meer en uitgebreider onderzoek nodig is kan dat oplopen naar enkele maanden.

Versturen van de akte

Op het moment dat alles correct is afgerond wordt de verklaring opgemaakt en ondertekent. Dit kan op kantoor, maar ook via een digitaal proces.

Tijdens een vrijblijvend en persoonlijk gesprek kijken we graag wat het beste bij jou en jouw leven past. Zodat het goed geregeld is.  

Wil je direct een offerte opvragen, klik danhier