Wereld Alzheimer Dag

Wereld Alzheimer Dag

Maandag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag, een dag waarop werd stil gestaan bij de meest voorkomende vorm van dementie. De ziekte kan helaas nog niet worden genezen en wordt gekenmerkt door geheugenklachten, verandering in karakter en gedragsproblemen. Een onvergetelijke dag Ondanks de coronamaatregelen worden op en rond Wereld Alzheimer Dag verschillende activiteiten georganiseerd […]

Euthanasieverzoek moet tijdig en herhaaldelijk met de (huis)arts worden besproken

euthanasieverzoek

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met de minister van Justitie en Veiligheid een reactie gegeven op de uitspraak van de Hoge Raad van 21 april waarin een arts gevolg mocht geven aan een schriftelijk euthanasieverzoek bij mensen met vergevorderde dementie. Complexiteit Vanwege de complexiteit van […]