(078) 612 13 55

Begrijpelijke taal

Levenslang betrokken

Hoeveel mag ik belasting vrij schenken in 2022

Jaarlijks mag je een belastingvrije schenking doen. De hoogste van deze vrijstelling is afhankelijk van de relatie met de ontvanger. Daarnaast mag je eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken.

Vrijstelling voor kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen en kleinkinderen.

€ 5.677 

Let op: ouders worden gezien als 1 schenker. Dit geldt ook als u bent gescheiden. Heeft uw kind een partner en geeft u ze los van elkaar een bedrag? Dan telt dit dus als 1 schenking.

Uw kind betaalt schenkbelasting als alles bij elkaar opgeteld hoger is dan de vrijstelling.

Eenmalige vrijstelling hoger schenkingsbedrag

U mag uw (klein) kind 1 keer in zijn of haar leven meer belastingvrij schenken. Hiervoor gelden een aantal regels. De verhoogde vrijstelling komt in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. Het geldt dus voor het totale bedrag op jaarbasis. 

Wilt u uw zoon of dochter zelf laten beslissen wat hij of zij met uw schenking doet? Dan mag u eenmalig maximaal € 27.231 schenken.

Een belangrijke voorwaarde is dat uw kind niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ heeft gebruikt voor een schenking van u. Een verhoogde vrijstelling is een belastingvrije schenking voor de eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden.

Zorg er ook voor dat u de schenking doet als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook.

 

Schenkt u uw kind eenmalig een vrij te besteden bedrag? Dan moet hij of zij aangifte schenkbelasting doen. 

Wilt u uw zoon of dochter zelf laten beslissen wat hij of zij met uw schenking doet? Dan mag u eenmalig maximaal € 27.231 schenken.

Een belangrijke voorwaarde is dat jouw kind niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ heeft gebruikt voor een schenking van jou. Dit bedrag mag je kind vrij besteden.  belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden. Daarnaast is het belangrijk dat het kind of de partner van jouw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

Koopt jouw kind een huis? Of gaat hij of zij een woning verbouwen? Dan mag je daarvoor maximaal € 106.671 belastingvrij geven. Let op: deze zogenoemde jubelton vervalt op 1 januari 2023.

Aan deze schenking zijn voorwaarden verbonden:

 • Je kind, of de partner van jouw kind, is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt mee
 • Je kind heeft niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ gebruikt voor een schenking van jou. Is dat wel het geval? Lees dan of je misschien toch een belastingvrij bedrag mag schenken.
 • Jouw kind:
  • koopt of verbouwt met de schenking een huis of appartement waarin het zelf woont of gaat wonen, of
  • lost met het geld de eigenwoningschuld af, of
  • lost een restschuld van een verkochte eigen woning af, of
  • koopt met uw gift rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af
 • Jouw kind besteedt het geld uiterlijk in 2024.
 • Jij en jouw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning.
 • Is de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat je kind de schenking op tijd voor de eigen woning moet gebruiken.

Let op: uw kind moet wel elk jaar aangifte schenkbelasting doen.

Huis gekocht of verbouwing afgerond en is er geld over?

Binnen deze schenking mag je kind altijd € 27.231 vrij besteden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor meubels of andere eigen invulling.

Gaat je kind een dure studie doen? Hiervoor mag je jouw kind eenmalig € 56.724 belastingvrij schenken.

Let op, er gelden wel voorwaarden:

 • Je kind. of de partner van jouw kind, is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40 verjaardag telt mee.
 • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.
 • Je kind heeft niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ gebruikt voor een schenking van jou. 
 • Een notaris heeft deze schenking vastgelegd in een akte waarin staat:
  • voor welke studie of opleiding de donatie is bedoeld
  • hoe hoog de verwachte kosten van de studie of opleiding zijn
  • dat de schenking vervalt als het bedrag uiterlijk in 2024 nog niet is besteed aan de opleiding of studie
 • Jij en jouw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de opleiding.
 • Je kind mag de schenking niet gebruiken voor de aflossing van eerdere schulden voor een studie of opleiding, voordat jij de schenking deed.

 

Mocht de studie minder duur zijn dan het hele bedrag. Ook hier geldt dat € 27.231 vrij te besteden is. Bijvoorbeeld om te reizen.

De overige € 29.493 moet jouw kind wél besteden aan de studie. En mag dus niet besteed worden aan het aflossen van een eerdere studieschuld.

Schenkt u uw kind eenmalig een bedrag? Dan moet hij of zij aangifte schenkbelasting doen. Dit geldt voor zowel de vrij te besteden schenking als voor de schenkingen voor woning en studie. 

 

Bron: Belastingdienst