(078) 612 13 55

Begrijpelijke taal

Levenslang betrokken

Euthanasieverzoek moet tijdig en herhaaldelijk met de (huis)arts worden besproken

euthanasieverzoek

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met de minister van Justitie en Veiligheid een reactie gegeven op de uitspraak van de Hoge Raad van 21 april waarin een arts gevolg mocht geven aan een schriftelijk euthanasieverzoek bij mensen met vergevorderde dementie. Complexiteit Vanwege de complexiteit van […]